Tag med onsdags-gåholdet på tur.

12/6 Folkesundhed Aarhus,Marselisborgcenteret. P.P.Ørumsgade.

Mødested Bygning 20. Bus 1A,2A,4A og bus 14 på H.Jensens Plads.

7/8 Skoven ved Marienlund.

Mødested ved ishuset. Bus 5A

21/8 Tangkrogen.

Mødestedved ishuset. Bus 5A

4/9 Bakkerne ved Jernaldervej.

Mødested ved indgangen til bakkerne Bus 3A og eller 5A.

Gågruppen holder ferie hele juli måned. Vi mødes første gang efter ferien ved Marienlund.