Bestyrelsesmøde 8.07.23

juli 20, 2023 in Bestyrelsesreferat

Til stede: Irene, Lars, Lis, Lone (ref.), Rasmus

Dagsorden: 08.07.2023

Dagsorden godkendt.

Er aftalte opgaver fra sidste møde udført?

• Der bliver indkøbt badmintonbolde

1. Indkommet post

• Tilbud om papkrus. Vi siger nej tak, da der ikke er åbenlyst behov for nogle.

• Århus Kommune. Arrangement for enlige 70-årige den 12.09.23 på Marselisborg Centret. Folkenetværket er inviteret til at præsentere foreningens aktiviteter, hvilket vi gør.

3. Nyt fra kassereren

• Skal vi have kontoudtog til hvert bestyrelsesmøde? Vi tager status på økonomien, ved hvert møde.

4. Seminar i Skæring 21.08.23

• Program og invitation. Dagens program fastlagt. Der bliver en egenbetaling på kr. 100.

5. Opgavefordeling

• Evt. ændringer. Løbende henvendelser om stort og småt vil vi opfordre til bliver sendt skriftligt til bestyrelsen. Så træffer vi beslutning om, hvem der tager sig af sagen.

6. Beslutningskompetence i bestyrelsen

• Alle medlemmer skal komme med tilkendegivelse, før beslutning træffes. 7. Nyhedsbreve

• Vil blive udsendt efter behov – måske 3 x årligt.

8. Status for hjemmesiderne – ny og gammel

• Vi må holde den gamle kørende, mens vi venter på den nye. Hvordan? Flere af bestyrelsens kompetencer kobles på arbejdet med ny hjemmeside. Indtil videre forsøger vi at holde den gamle kørende.

9. Status for hold

• Er der nye informationer? Instruktion af selvtrænere på Abildgården vil fra 1.08.2023 blive varetaget af FO.

• Support og hjælp til hold med trænerforfald. Drejer det sig om kort varighed, kan man måske hente hjælp hos trænerkolleger – eller hvis holdet er godt samtrænede, kan det evt. hjælpe sig selv.