Bestyrelsesmøde 11.1 24

januar 25, 2024 in Bestyrelsesreferat

Godkendelse af dagsorden:

Er aftalte opgaver fra sidste møde udført?

– Indberetning til Centralt ForeningsRegister er foretaget.

1. Indkommet post

Er der noget vi skal tage stilling til?

2. Nyt fra kassereren

– Regning fra Sport og Fritid for 4. kvartal er modtaget.

– Det søgte lokaletilskud er bevilget – besked modtaget på VIRK. – Faktura på bander til Floorball er modtaget.

3. Gennemgang af årsplan – aftalt som fast punkt på fremtidige bestyrelsesmøder. – Vi skal have tilføjet tidspunkter for ansøgning af tilskud.

4. Rasmus’ opgaver på Fryd

– Mens Rasmus er på kursus hjælper vi hinanden sammen med medlemmer om at løse opgaverne. – Nye medlemmer til Fitness, der skal have instruktion, vil Rasmus kunne give om torsdagen.

5. Årsregnskab

– Forslag til opstilling af årsregnskab.

6. Nyhedsbrev

– Det kommende nyhedsbrev skal indeholde information om:

•     Kontingentbetaling

•     Start af Floorball

•     Rasmus på kursus

7. Kaffe mv. til alle hold

– Medlemmer der også kommer fra andre hold end dem på Frydenlund, kan tage kaffe/småkager med fra lageret på Frydenlund. Skovtræning må gerne købe ind selv.

8. Generalforsamling

– Datoen meldes ud, når vi har lokalebooking på plads.

10. Rengøring af lokale J

– Vi skal selv sørge for rengøring af lokalet. For at det skal fungere, er der ophængt en rengøringsplan på opslagstavlen. Opgaverne er fordelt på alle hold.

11. Floorball, hvor langt er vi?

– Bander er bestilt og på vej. Instruktion med Jonas fra DGI torsdag den 18.01. og 25.01.24 kl. 12.30