Nyhedsbrev december 2023

Kære medlemmer i Folkenetværket!

Om foreningen Vores forening er nu blevet 10 år gammel, det blev fejret med bobler, snacks og tale. Tak til jer, der mødte op trods sne og glatføre.

For 10 år siden blev der ydet en kæmpeindsats af ildsjæle for at starte foreningen op. Tak for det!

Det fundament bygger vi videre på i dag. Vi har i år udvidet badminton til 2 gange ugentlig. Krop og bevægelse og boldspil for hold er startet op, boldspillet om torsdagen er nu blevet til floorball, og det vil vi forsøge at optimere og gøre mere attraktivt.

Vi skal dog hele tiden være tro mod vores formål: at vi er en forening for alle, og i sær de, der kan have udfordringer af forskellig art. Samvær og fællesskab er højt prioriteret.

Foreningen og holdene skal rumme mange forskellige ønsker. På vores badmintonhold er nogle gode til spillet, de er helt inde i reglerne. Andre spiller for at røre sig, regler er måske ikke så vigtige; det er også dejligt med pauser og en snak undervejs. På trods af de forskellige ønsker finder holdet ud af det og får det til at fungere på bedste vis ved at snakke om tingene og tage hensyn til hinanden.

Julefrokosten var også fin og hyggelig. Tak for jeres gode humør og overbærenhed, når alting ikke lige forløber som planlagt. Sidste år løb vi tør for både snaps og rugbrød, i år var det dog kun rugbrødet.

Tak til alle de, der gav en hånd med til jubilæet og julefrokosten! Nogle har overskud til dette, andre ikke og det er som det skal være.

Ændringer i holdene omkring jul og nytår.

Sidste gang før jul, første gang i det nye år.

Gå-strik: 13/12 – 10/1.

Gå-gruppen: 6/12 – 10/1

Ude-træning Frydenlund: 19/12 – 2/1

Træning i Mindeparken: 6/12 – 3/1

Skovtræning i Marselisborg skov: 4/12 – 8/1.

Kroppen i bevægelsen: 14/12 – 18/1.

Boldspil for hold: 14/12 – dato endnu ikke fastlagt.

Fitness: 21/12 – 2/1

Badminton: 22/12 – 2/1

Gå- fodbold: ingen ændringer.

Udetræning i Ankersgade: ingen ændringer.

Florball om torsdagen.Vi har fået penge af VeluxFonden til florball, et spil med tempo- heldigvis kan der også holdes hyppige pauser. Vi starter op i det nye år med nyindkøbte bander og hjælp af Jonas fra DGI til at komme godt i gang. Måske er vi nød til at ændre lidt på holdene i FrydenlundsHuset i en kort periode, da Jonas bedst kan hjælpe os om tirsdagene. Nærmere info følger.

Workshop om foreningsliv, sociale medier og hjemmeside. Carsten Legaard er vores hjælp til hjemmesiden. Han holder en workshop d. 19/1-2024 på Folkestedet fra klokken 10- 16.

Om formiddagen vil han sætte focus på foreningslivet, fortælle om sociale medier og meget mere. Carsten er også storyteller, så det vil blive nogle hyggelige timer.

Eftermiddagens undervisning vil dreje sig om vores hjemmeside og hvordan man redigerer den.

Du er så velkommen! Du kan vælge hvad du vil deltage i.

Der er begrænsede pladser, så først til mølle. Giv lige en tilbagemelding så hurtigt som muligt, og husk at du selv sørger for frokost.

Hjælp til oprydning. Klasseværelset i FrydenlundsHUSET bliver brugt af flere foreninger, men mest af os. Det er derfor mest oplagt, at vi påtager os ansvaret for at der er nogenlunde ryddeligt og rent - der er ingen ansatte til at gøre det for os.

Vil du være behjælpelig med at give en nap i ny og næ, gerne en fastlagt opgave, så hører vi mere end gerne fra dig.

 

Kontingent for 2024. Folkenetværkets kontingent følger kalenderåret. Vores kasserer beder om  at du først indbetaler kontingentet for 2024 i det nye år af hensyn til årsregnskabet.

Kontingentet skal betales mellem 1/1 og 10/1.

Har du meldt dig ind i Folkenetværket efter 1/11 gælder dit kontingent også i det nye år.

 

Selvtræning ved Fuglebakken og fornyelse af chip. Chippen til Fuglebakken bliver ugyldig 31/12 og vil først blive aktiv efter registrering af indbetaling af kontigent for 2024; dette kan godt tage lidt tid.

Det vil gøre det nemmest for alle at der skrives på indbetalingen at man er Selvtræner. På forhånd tak!

Der er bestilt nye træningsmaskiner, de skulle komme mellem jul og nytår. Det er spændende, hvilke der skiftes ud.

Vi glæder os til at dele 2024 med jer.

Glædelig jul og godt nytår!

Bestyrelsen