Generalforsamling 2024 5/4 kl. 17

Folkenetværkets generalforsamling 2024 afholdes fredag den 5.  April klokken 17 i FrydenlundHUSET, Høgevej 25B i aulaen.


Har du forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal disse være bestyrelsen i hænde senest fredag den 15.03.


Du kan sende dit forslag til bestyrelsen på mail eller brev stilet til Rasmus Kammersgaard,Silkeborgvej 140,2 8000 Aarhus C.
Du kan også give forslaget til et bestyrelsesmedlem. Vi hjælper gerne med at formulere og også fremsætte dit forslag.


DAGSORDEN med forslag til behandling udsendes senest 14 dage før generalforsamlingen.

Vi skal også have mad denne aften, så meld dig lige til spisning på Folkenetværkets mail

Vi glæder os til at se jer.