Bestyrelsesmøde 7.12.23

december 15, 2023 in Bestyrelsesreferat

Folkenetværket. Bestyrelsesmøde 7.12.23 – kl. 17.15 Hos Irene

Dagsorden: 07.12.2023

Godkendelse af dagsorden:

Er aftalte opgaver fra sidste møde udført?

• Ja, inkl. opgaver i forbindelse med reception og julefrokost

1. Indkommet post

Er der noget vi skal tage stilling til? • Nej

2. Nyt fra kassereren

• Kassebeholdning samt udgifter til reception og julefrokost forelagt. 

3. Årsskema

• Fremover har vi årsskemaet som fast punkt på dagsorden.

4. Økonomisk varetagelse, indkøb

• Alle indkøb skal foretages efter grundig undersøgelse af behov og pris.

• Vi bliver nødt til at fremsætte forslag på generalforsamlingen om at sætte kontingentet op i 2025.

5. Træner- tovholdermøde

• Bestyrelsen har indkaldt til mødet og dagsorden er udfærdiget baggrund af indkomne forslag. Mødet ledes og referat udfærdiges af træner-/tovholdergruppen.

6. Evt. udvidelse af bestyrelsen

• Vi har et klart behov for udvidelse af bestyrelsen. Forslag fremsættes på generalforsamlingen i 2024.

7. Nyhedsbrev

• Nyt udkommer i uge 50 

8. G-mailen

• Opklarende spørgsmål blev besvaret.

9. Opstart af Floorball

• Vi satser stærkt på at starte Floorball primo januar 2024 med instruktion af en ekspert fra DGI.

• Bestyrelsen samles den 13. til oprydning i redskabsrum. Ved ankomst af Floorball-udstyr får vi brug for hjælp fra stærke medlemmer til at få udstyret på plads.

10. Udsættelse af dagen med hjemmeside/workshop

• Dag og tid fastholdes.

11. Tid for booking hos Sport og fritid for 2024-25

• Vi skal have booket for 2024-2025 senest 15.12.23.

Folkenetværket. Bestyrelsesmøde 7.12.23 – kl. 17.15 Hos Irene

Dagsorden: 07.12.2023

Godkendelse af dagsorden:

Er aftalte opgaver fra sidste møde udført?

Ja, inkl. opgaver i forbindelse med reception og julefrokost

1 Indkommet post

Er der noget vi skal tage stilling til? • Nej

2 Nyt fra kassereren

Kassebeholdning samt udgifter til reception og julefrokost forelagt.

3 Årsskema

Fremover har vi årsskemaet som fast punkt på dagsorden.

4 Økonomisk varetagelse, indkøb

Alle indkøb skal foretages efter grundig undersøgelse af behov og pris.

Vi bliver nødt til at fremsætte forslag på generalforsamlingen om at sætte kontingentet op i 2025.

5 Træner-tovholdermøde

Bestyrelsen har indkaldt til mødet og dagsorden er udfærdiget baggrund af indkomne forslag. Mødet ledes og referat udfærdiges af træner-/tovholdergruppen.

6 Evt. udvidelse af bestyrelsen

Vi har et klart behov for udvidelse af bestyrelsen. Forslag fremsættes på generalforsamlingen i 2023.

7 Nyhedsbrev

Nyt udkommer i uge 50 8.

8 G-mailen

Opklarende spørgsmål blev besvaret.

9 Opstart af Floorball

Vi satser stærkt på at starte Floorball primo januar 2025 med instruktion af en ekspert fra DGI.

Bestyrelsen samles den 13. til oprydning i redskabsrum. Ved ankomst af Floorball-udstyr får vi brug for hjælp fra stærke medlemmer til at få udstyret på plads.

10 Udsættelse af dagen med hjemmeside/workshop

Dag og tid fastholdes.

11 Tid for booking hos Sport og fritid for 2024-25

Vi skal have booket for 2024-2025 senest 15.12.23.