Bestyrelsesmøde 25. maj 2021

maj 29, 2021 in Arkiv

Til stede:
 Bestyrelsen: Rasmus, Steen, Jytte, Finn, Erik.
 Inviterede medlemmer: Anni, Bent, Hans Jørgen, Lone.

Øjebliksbillede
 Vi har modtaget en henvendelse fra Marie Harup fra Folkesundhed Aarhus om vores cykling om mandagen. Hun har kontakt med nogle borgere, der er interesserede i at komme i gang med at cykle. Cykelgruppen har ingen tovholder for tiden. Interesserede henvises derfor til at møde op hos Roberto og Ingeborg mandage kl. 10 ved Folkestedet.

Vi må nu igen komme ind på Bjerggården og formentlig også snart i Ankersgade.

En række af vores aktiviteter er kommet i gang igen.

Vi skal muligvis samarbejde med Sund og Omsorg, Aarhus Kommune, om tiltag, der kan styrke mænds sundhed.

Aarhus Kommune vil ansætte en foreningsudvikler i Frydenlund fra august 2021.

Generalforsamlingen i DAI er blevet udsat på grund af corona. Der er endnu ikke meldt en ny dato ud.

Det aktuelle medlemstal er 90. Det forventes at stige til omkring 100 i løbet af kort tid.

Hans Jørgen har skrevet og printet en seddel ud om selvtræning på Bjerggården fremover. Man skal være medlem af Folkenetværket for at kunne deltage.

Vi må have udarbejdet retningslinjer for uddeling af blomster etc.

Der skal sendes indbydelse til generalforsamlingen senest 4 uger før den afholdes mandag den 9. august 2021 på Fristedet i Skæring, dvs. senest den 5. juli 2021.
 Vi må bruge Hans Jørgens skabelon.

Der kom et par forslag om foredragsholdere til dette års seminar på Fristedet – også den 9. august 2021 før generalforsamlingen, lige som vi gjorde sidste år.

Hans Jørgen kan hjælpe med kopiering på Bjerggården, hvis Folkenetværket har nogle kopieringsopgaver.

Folkenetværkets flyer skal opdateres. Nogle af oplysningerne i den eksisterende flyer er forældede.

Husk at informere Lone om aflysninger af aktiviteter, så hun kan opdatere aktiviteterne på hjemmesiden.

Hans Jørgen og Steen vil starte en gå-gruppe op fra Lokalcenter Bjerggården en aften om måneden senere i år. Mere herom følger senere.


 Regler i forbindelse med opstart
 Rasmus sender os de opdaterede Corona-regler.


 Paragraf 18 midler
 T-shirtene bliver røde med Folkenetværkets navn på.

Der er kommet en ekstra § 18-pulje. Ansøgning om midler herfra skal indsendes inden den 1. juni 2021. De kunne søges til fx et seminar på Fristedet eller til udflugter.


 Kommunikation fremadrettet
 
Vi kan annoncere målrettet på Facebook.

Der er medarbejdere på Dokk1, der kan hjælpe med at få lagt noget ud.

Vi kan – efter aftale med trænerne – lægge trænerprofiler på hjemmesiden med foto, fornavn og en kort biografi.
 
 

Hans Jørgens gåtur 
 Rådmand for Sundhed og Omsorg, Jette Skive, har udtrykt ønske om at deltage i onsdagsgåturen den 2.6.2021. Det betyder at starttidspunktet bliver rykket til kl. 12.30
 den dag.
Der vil formentlig blive optaget en film ved den lejlighed.


 Genlydsmidler
 
Der er ikke søgt om midler fra Genlyd i år. Vi undersøger muligheden for at søge herom.
 Vi kan også søge om midler hos DGI.

Løb mellem husene-arrangementet d 18. sep.

Vi har givet Folkesundhed Aarhus tilsagn om at Folkenetværket vil være til stede ved Løb mellem husene-arrangementet den 18. september 2021. Se i øvrigt hjemmesiden…


 Mødekalender og fremtidige møder på Frydenlund.
 
Alle bestyrelsesmedlemmer har mulighed for at deltage i møder på tirsdage eftermiddage, så det tidspunkt blev valgt til møderne.
 Efter aftale med Folkesundhed Aarhus kan møderne måske holdes i et af deres lokaler i Frydenlund.

Næste møde: Tirsdag den 15. juni 2021 kl. 13.00 på Bjerggården.

Vi skal regne med at være indenfor, så man skal huske at have styr på sit Coronapas.

Ekstra tillæg: Britta har givet os grønt lys til, at det næste møde afholdes på Bjerggården, da vi ikke kan benytte Frydenlund endnu.

Referent: Erik Madsen