Bestyrelsesmøde 2.11.23

november 2, 2023 in Bestyrelsesreferat

Bestyrelsesmøde torsdag 2.11.23 i Kirkedammen
Til stede: Irene, Lars, Lis, Lone (ref.), Rasmus
Referat: 02.11.2023

Godkendelse af dagsorden:
Er aftalte opgaver fra sidste møde udført?
– 1. hjælpskasse til FrydenlundHuset er på vej.

1. Indkommet post

Er der noget vi skal tage stilling til?

Modtaget invitation til Frivilligfest fra Aarhus kommune

Netværksmøde Idræt om dagen fra DGI

Nyhedsbrev fra De grønne mødesteder

2. Nyt fra kassereren

Elastikker til Kroppen i bevægelse er indkøbt for midler til Idræt om dagen

MobilePay: Mdl. abonnement bortfalder, men gebyr pr. indbetaling fordobles til kr.1,50

De indkøb vi foretager for fondsmidler fra Velux, skal vi først lægge ud, før indbetaling fra Fonden

Bevilling fra DGI til undervisning i arbejdet med hjemmesiden

3. Aftaler fra møder, der bliver lavet om mellem to møder

Det kan ske, at vi bliver nødt til at ændre nogle aftaler undervejs. Men vi skal oppe os for at undgå det.

4. Hvem skal have gaver/blomster?

Det er tidligere aftalt, at holdene som udgangspunkt selv står for indsamling til blomster til holdmedlemmer ved uheld eller sygdom. Bestyrelsen står for det i andre tilfælde.

5. Hvordan får vi floorball/holdspil til at blive en succes?

Vi har allerede en del interesserede, der møder op om torsdagen til floorball ude eller inde. Vi forventer at kunne tilbyde floorball med de nye redskaber ultimo januar 2024.

6. Aftale med Folkesundhed om crosstræner og nye måtter

Det skal på plads før indkøb af redskaber.

7. Trænergaver Vi kaster os ud i den svære disciplin fondsansøgninger.

8. Hjemmesiden: Aftaler fremadrettet med Carsten. Kursus i hjemmesiden. Hvornår og hvem?

Det skal undersøges, om vi kan finde interesserede aktører blandt vores medlemmer.

9. Fordeling af opgaver i bestyrelsen. Tagen sig af aftalte opgaver. Skal vi gennemgå opgaverne igen? Måske er der kommet nye til. Udsættes til vores gennemgang af årsplanen.

10. Få de sidste aftaler på omkring reception/julefrokost på plads: Invitation, tidspunkter m.m.
Overordnet på plads.

11. Skal vi lave en køreplan over fremtidige opgaver?

Udsættes til vores gennemgang af årsplanen.

12. Vi har aftalt et møde om rengøring og småreparationer i FrydenlundHuset.
Vi forsøger at finde den rette person at kontakte. Men vi kommer til at betale for rengøring i lokale J. Så vi udformer en rengøringsliste, hvor man kan skrive sig på for at give en hånd med rengøringen. Bestyrelsen indkøber redskaber til gulvvask.

13. Ansøge DGI fast en gang årligt, f.eks. til lokaleudgifter.

Vi skal overveje, om der er andet vi kan ansøge midler til.

14. Kontoudskrift til hvert møde.

Det får vi fremover.

15. Bestyrelsesmedlemmers rolle ved formelle/uformelle møder med medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmer kan ikke udtrykke egne meninger/holdninger uden for bestyrelsesrummet, da det kan blive taget til indtægt for hele bestyrelsens holdning eller fejlfortolket.