Bestyrelsesmøde 16.08.2021

august 23, 2021 in Arkiv

Til stede: Rasmus, Steen, Lone, Lis, Grethe, Mette, Karen.

1. Kontakt info

Udfærdigelse af liste med bestyrelsesmedlemmernes tlf.nr. og email-adr.

Karen rundsender til bestyrelsen.

2. Bestyrelsen konstituerer sig som flg.:

Formand: Rasmus Kammersgaard

Kasserer: Steen Jørgensen

Sekretær: Karen Fousing

Menigt medlem Lis Bech

Menigt medlem Lone Grane Agerschou

Suppleant Grethe Holmby

Suppleant Mette Egelund Olsen

Formand og sekretær udformer i fællesskab dagsorden, som udsendes 1 uge før bestyrelsesmødet.

Emner, som ved møderne udsættes eller skal huskes, kommer på Huskeliste.

Når alle i bestyrelsen har godkendt referatet, sendes det til webmaster Lone som lægger det på Hjemmesiden under fanebladet “Bestyrelsen/Vedtægter”.

Fanebladet kunne med fordel omdøbes til “Bestyrelse/Vedtægter/Referater”.

3. Introduktion til bestyrelsesarbejdet:

Rasmus vil på sigt præsentere relevant oplæringsmateriale for bestyrelsen.

4. Årshjul over bestyrelsesmøder.

I normale år, hvor generalforsamling afholdes i april måned, løber Årshjulet fra april til marts.

Det besluttes at afholde bestyrelsesmøde hver den 3. mandag i måneden startende kl. 19,00.

Grundet netop afholdt generalforsamling planlægges kommende bestyrelsesmøder til:

20.09.2021 + 18.10.2021 + 15.11.2021 + 17.01.2022 + 21.02.2022 + 21.03.2022.

Generalforsamling planlægges til den 25.03.2022.

Steen booker alle datoerne på Folkestedet

5. Årshjul over Events.

Vi ønsker invitationer sendt til vores G-mail, derfor reminder til vores netværk om at sende indbydelser direkte til vores G-mail i stedet for til Hans Jørgen. Rasmus finder listen og vi ser på det til næste møde.

28.08.2021:

Foreningernes dag på Folkestedet. Foreningerne er på fra kl. 11-12. Tilmeldingsfristen er overskredet, men Rasmus forsøger at melde os til.

Det lykkedes (17.08.) – VI DELTAGER – derfor:

Besked til Lone om at lægge det på hjemmesiden og give de forskellige afdelinger besked, så de har mulighed for at deltage. Rasmus taler m. Lone og afdelingerne.

Vi får tildelt stand, hvorfra vi har mulighed for at uddele vores folder samt oversigt over Folkenetværkets forskellig afdelinger.

Udetræning kan flytte lørdagstræning til arealet ved Folkestedet.

06.09.2021:

Osteoporose-event. Rasmus melder sig til dette.

11.09.2021:

Langenæs Kulturfestival (10.09.2021-15.09.2021).

Vi er programsat den 11.09. kl. 10 med Udetræning i Frederiksbjerg Bypark/ Ankersgade.

Rasmus sætter det på vores hjemmeside.

18.09.2021:

Løb mellem Husene. Vi stiller med et løbe-/gå-hold. Rasmus taler med Britta/Olivia om dette. Rasmus sætter på hjemmeside.

03.12.2021 eller 10.12.2021:

Julefrokost på Folkestedet. Steen booker.

6. Næste års Seminar.

Afholdes i Skæring den 15.08.2022 eller den 08.08.2022. Rasmus booker.

7. Indkøb af T-shirts.

Kommunen har bevilliget §18 midler til indkøb af T-shirts med tryk “Folkenetværket”.

Lone og Lis undersøger markedet, sørger for at indhente tilbud og står for det praktiske i forb.m. købet.

8. Pulje-ansøgninger.

Rasmus vil søge DGI´s genstartspulje til at afprøve det nye computerprogram.

Rasmus vil søge midler gennem Coronapuljen til en Ryste-sammen-Udflugt.

9. Evt.

Steen kunne berette at den ikke leverede middagsret ved Seminaret i Skæring skyldtes en uheldig fejl fra slagterens side – derfor ikke nogen udgift for os, men derimod et gavekort fra slagteren på 30 stk. smørrebrød. Tak for det.

Referent: Karen Fousing