Bestyrelsesmøde 15.04.2023

april 12, 2023 in Bestyrelsesreferat

Til stede: Bestyrelsesmedlemmer Irene, Lars, Lis, Lone, Rasmus

Desværre kunne suppleant Lisbet ikke deltage.

Dagsorden:

Før mødets start overdrog Karen de opgaver, hun havde varetaget, til den nye bestyrelse.

ad 1.
Valg af ordstyrer

Lone

Ad 2. Indkommet post

 • • Mandag den 29.05.23 – Foreningsdag på Høgevej 5, hvor områdets foreninger præsenterer aktiviteter for områdets indbyggere. Folkenetværket vil selvfølgelig være til stede.
 • • DGI tilbyder information for foreninger, der vil inddrage demente i gå-ture. Foreslås vores onsdags-gå-hold.

ad 3. Generalforsamling

 • • Praktisk planlægning. Skal noget ændres?

– Evt. servere kaffe op til mødets start.

Ad 4. Opgavefordeling  

 • • Irene varetager postfordelingen.
 • • Irene og Lars planlægger udflugt i juni måned (igen Valdemars dag)
 • • Irene og Lars fastlægger opgaverne i forbindelse med funktionen som instruktør for selvtrænere på Fuglebakken og Abildgården.
 • • Lone indkalder til bestyrelsesmøder og skriver referat.
 • • Karen havde tilbudt at fortsætte med lokalereservation hos Sport og fritid, hvilket bestyrelsen besluttede at tage imod.

ad 4. Status regnskab

 • • Vi har endnu ikke modtaget opkrævning vedr. smørrebrød og kaffe til generalforsamlingen.
 • • Tre medlemmer har ikke betalt fuldt medlemskontingent for 2023. De bliver rykket for de resterende beløb.

ad. 6 Årshjul for bestyrelsens opgaver

 • • Vi fastlægger udflugt i juni fremover til at foregå på Valdemars dag.

ad. 7 Puljeansøgninger

 • • Der er nedsat en gruppe på 3 personer til varetagelse af pulje- og fondsansøgninger.


ad. 8 Status for hold  

2 / 2

 • • Idræt om dagen. Fredag den 21.04.23 besøger Malene Bach fra DGI.

Træning som vanligt – Efterfølgende kan der stilles spørgsmål til Idræt om dagen.

Fredag den 18.04.23 kl. 11.15-12.00 Floorball v. Jonas fra DGI, der vil instruere og give gode råd.

Referent Lone