Bestyrelsesmøde 13.06.2022

juli 3, 2022 in Arkiv

Til stede:  Rasmus, Lis, Jytte, Lone, Karen
Afbud:  Vibeke

Dagsorden:
1. Opfølgning, sidste møde – har vi nået de planlagte opgaver?
2.   Indkommet post.
3. Status regnskab / overdragelse af bankkonto / ny bank / mobile-pay
4. Status vedr. vores hold / nye hold / hold på pause:
5. Status vedr. kurser:   Instruktørkurser – hvor langt er vi?
6. Medlemslisten / Kontingentbetaling.
7. Opfølgning GF:          
8. Jelling-tur.
        Alt OK mht. Bus / Rute / Kaffe & the / Guider / Kromad. Ca. 40 deltagere. Lone og Ellen bager muffins.
9. Tema-dag i Skæring “Foreningsliv og frivillighed” – hvor langt er vi?
10. Status vedr. Pulje-ansøgninger:
11. Hjemmesiden – hvordan går det med den? 
12. Evt.

Ad 1
–  Der arbejdes stadig på 1. og 2. træner-kursus – se ref. af 2/5 punkt 8.
–  Der skal oprettes nye brugernavne og passwords på Foreningsportalen (Rasmus/Lis)
–  Førstehjælps kursus udsat gr. Lis sygemeldt.
–  Curling spillet (materialet) skal flyttes til Frydenlund. (Rasmus)

Ad 2
Person ønsker opringning ang. medlemsskab. (Lone)
Besked fra Sport og Fritid ang. “Tro- og Love-erklæring”, skal udfyldes (Rasmus)
Modtaget skrift vedr. Revisor-kursus, dette videresendes til Birgit Hansen. (Rasmus)
Besked fra Hans Jørgen: Han ønsker at fratræde som tovholder på lokalcentrene i nordbyen, vil godt fortsætte som træner. Kontakt til HJ. (Lone)

Ad 3
Lis er ved at opbygge regnskabs-system, som passer hende – evt. digitalt.
Bankkonto i Middelfart Sparekasse skal overdrages til Lis. Rasmus og Lis ordner dette som tegnere af foreningen.


Fremgangsmåde ved refundering af penge, som man har lagt ud ved indkøb osv.
Husk at få en bon, som afleveres til kassereren – og husk at påføre:
Forklarende tekst – ex.vis:  “redskaber til tirsdagshold”  “frugt til onsdagshold” “kaffe til lørdagshold” eller lignende.… 
samt: udlægsholderens navn og bankkonto-nummer.                              

Ad 4
Go-run-walk, søndag er på pause.
Hans Jørgen stopper som tovholder på de 3 lokalcentre i nordbyen, fortsætter som træner.
Fitness torsdag er flyttet til kl. 12-13
Evt. Løbehold onsdag i Brabrand. Kontakte Mette Truelsen. (Rasmus)
Vi har p.t. ikke kapacitet til at træne et “Smart-trænings” hold.
Badminton har på kort tid vokset sig stort med 17 medlemmer – dejligt. Bliver det ved at vokse, skal vi have oprettet et hold mere på en anden ugedag.

Sportssal er nu booket hele sommeren – således ingen pause i badmintontræningen.
Udetræning (mandag, tirsdag, onsdag og lørdag) fortsætter sommeren over.
Øvrige hold melde retur vedr. Sommerlukning. (Karen)

Ad 5
Der er arrangeret inspirationskursus via Folkesundhed: 5/7 kl. 9-11.30.
Indkalde til møde med instruktørerne tirsdag 5/7 kl. 12-14 incl. frokost. (Karen)
Vi skal bl.a. drøfte hvorledes vi får alle instruktører på banen – måske vha. et månedsrul. Vi skal også drøfte Trænerkurser:
Mangler stadig at få nye på Trænerkursus 1: Ellen, Lone A, Steffen, Mette og nye Lone skal spørges.
Måske har vi også råd til at sende 5 på Trænerkursus 2.

Arrangere at Jytte kan komme med som gæst hos Folkesundhed på en dag med Afslapning/Kropsbevidsthed.  (Karen – er ordnet)

Ad 6
Vi arbejder på en funktionsduelig tilmeldingsformular på Hjemmesiden.
På nuværende tidspunkt 260 medlemmer.
Medlemmer som endnu ikke har betalt forsøges kontaktet. Rasmus og Lone

Ad 7
Iflg. Mølgaard, DGI må vi gerne besætte den ledige suppleantpost, hvis vi finder en frivillig i perioden op til næste GF.
Spørge Vibeke om hun vil være den, som åbner post på g-mail. Ved spørgsmål ang. mails, så skal hun kontakte Rasmus. (Lone)

Ad 8
Sommerudflugten til Kongernes Jelling er på plads. 37 deltagere. Desværre er det for tidligt for Lis at deltage, kontakt til medlem på ventelisten. (Deltagergebyr refunderes, hvis man melder fra 2 dage før.) (Karen)
Rasmus byder velkommen og holder mikrofonen. Alle får en pose m. sang og rundstykke.
Vi synger “ Svantes lykkelige dag “ og “Jylland mellem tvende have” (H.C.Andersen).
Lone og Karen serverer kaffe/the, vi spiser rundstykke og hygger.
Når vi kommer frem til Jelling måske en lille udstrækningsøvelse ved Elin. (Karen)

Ad 9
Seminar i Skæring “Foreningsliv og Frivillighed”  eller   “Frivillig i Forening”
Egenbetaling på måske 75,- kr.

HUSKELISTE:
Program:  Lis og Vibeke
Oplæg (frivillighed): Rasmus via DGI
Tilmelding: ?
Brunch:  ??    
Indkøb: Jytte og Rasmus
Sange:  Lone
Underholdning/lege:  ??
Musik:  ??

Ad 10
Strakspulje – Bevæg dig for Livet: Bevilling på 5.000 kr.
Bruges til redskaber Udetræning, sommer-træning Fryd og fællesudflugt til Jelling. Besked til Fruergaard (Karen)

Ad 11
Der arbejdes på at tilpasse hjemmesiden.

Evt.
Rasmus har af Steen fået: 2 nøglekort og 2 nøgler til Folkestedet. Følge op på dette. (Vibeke)

Events:
15.06.2022: Sommerudflugt til Kongernes Jelling og Den genfundne Bro.
17.06.2022: Mens Health Week. Kl.10-11. Samarb. mellem FS og Gå-fodbold.
15.07.2022: Gå-fodbold træner i Skæring sammen med Natur-forening kl. 10-11.
15.08.2022: Seminar i Skæring. Booking foretaget til kl. 9-21
26.08.2022: Åbning af Frydenlundparken. Udetræning deltager 1 time ml. 12 og 13.
24.10.2022: Kl. 14-16:  Gåfodbold v. Mandehøjskole på Fristedet, Skæring.

Referent:  Karen Fousing