Bestyrelsesmøde 5.12.2022

december 24, 2022 in Arkiv

Til stede: Bestyrelsesmedlemmer Karen, Lis, Lone (referent), Rasmus, Vibeke og suppleant Jytte

Dagsorden:

ad 1.

Opfølgning – har vi nået planlagte opgaver efter sidste møde

                5 personer mangler at svare tilbage på invitation til kursus i       hjerteredning.

ad 2. Indkommet post

•       Medlemsregistrering til Centralt Foreningsregister skal indsendes senest 31.01.23

•       Evaluering af aktivitetspasregistrering sendes til Aarhus kommune.

•       Henvendelse fra fysioterapeutstuderende om kontakt til personer med hofte-/kræproblemer

•       Brev fra Hans Jørgen om hans ophør som instruktør for selvtrænere. 

ad 3. Status regnskab

•       Tilbagebetaling af kursusgebyr på aflyste kurser er modtaget.

ad 4. Status vedr. hold

Der er rykket for gardiner til gymnastiksalen. Svar: der arbejdes på en       løsning.

•       Under møde vedr. opsamling fra seminar besluttede bestyrelsen at gå videre med tilbud fra DGI om oprettelse af ny aktivitet: Idræt om       dagen.

Der er informationsmøde fredag den 6.01.23.

•       Ny aktivitet: Gå-strik, sættes i gang til marts 2023.

•       Samarbejdsaftale med Sundhed og Omsorg vedr. selvtræning genforhandles primo december 2022. 

ad. 5 Opgave-årsoversigt

•       Sammenskrivning af indkommet materiale fortsætter.                

ad. 6 PR: Hjemmesiden – hvordan går det med den?

•       Arbejdet med opgradering af hjemmesiden er i gang.

ad. 7        Genforhandling af samarbejdsaftale med Folkesundhed. Hvornår?

•       Genforhandling medio december.

ad. 8 Status vedr. puljeansøgninger

•       Endnu ingen afgørelser på ansøgninger.

 ad. 9 Finpudsning af julefrokost

Næste møde mandag den 2. januar kl. 18.30.