Bestyrelsesmøde 7.02.2023

februar 17, 2023 in Bestyrelsesreferat

Til stede: Bestyrelsesmedlemmer Lis, Lone (referent), Rasmus, Vibeke og suppleant Jytte

Afbud: Karen

Dagsorden:

ad 1.

Valg af ordstyrer

Lis blev valgt.

ad 2. Indkommet post

 • • Sport og fritid oplyser nyt navn på Høgevej 25: FrydenlundHUSET.
 • • Der er oprettet aktivitetskalender for FrydenlundHUSET.
 • • Linn/Christina tilbyder oplysning ang. ældre/demens.
 • • DGI tilbyder kursus i Forenings-IT. Vi sender 2-3 personer afsted.
 • • Frivilligkonsulent Anne Skyum oplyser, at der nu er morgentræningstider for selvtrænere på Abildgården.

ad 3. Status og oplysninger vedr. regnskab

 • • Det er endelig besluttet, at der ikke udbetales á conto beløb til nogen. Ved udlæg skal gyldig dokumentation for køb forligge, før der kan udbetales refusion af udgiften.
 • • Evt. indkøb af køleskab og krus. Køleskab er doneret, og der indkøbes krus i genbrugsbutik.

ad 4. Årsregnskab

 • • Regnskabet for 2022 er blevet revideret af vores revisor. Det bliver fremlagt til godkendelse på generalforsamlingen den 31.03.23.

ad. 5 Generalforsamling

 • • Forberedelserne til afvikling af generalforsamlingen er planlagt. Indkaldelse udsendes ultimo uge 7 til de medlemmer, der har betalt kontingent for 2023.

ad. 6 Årsskema

 • • Frister og ansøgningsemner vedr. puljer tilføjes skemaet.

ad. 7 Status vedr. puljeansøgninger

 • • Ansøgninger samt bevillinger gives til kassereren og skal indgå i regnskabsbehandlingen.
 • • Rasmus oplyste, hvad der er i støbeskeen ang. fondsansøgning.

Ad 8 Status hold

 • • Idræt om dagen er kommet godt fra start med flere valgmuligheder.
 • • 2-3 på Instruktørkursus for selvtrænere.
 • • Gå-strik motionshold ligger i støbeskeen.
 • • Claudicatio-gå-hold videreføres med fys.studerende fra VIA UC

Næste møde tirsdag den 7. marts kl. 18.